Lenker Nyheter Kontakt oss Om oss Personvern Vilkår for bruk FAQ Feedback Inviter en venn Legg til i Favoritter English Norwegian
Hjem Video Chat Linker 6lek
Personvern
All behandling av personopplysninger skal være basert på frivillig, uttrykkelig og informert samtykke. Dersom det behandles personopplysninger uten at det baseres på samtykke må det foreligge ett rettslig grunnlag.

All innsamling og videre behandling av personopplysninger må skje i overensstemmelse med lovverket, og på en måte som er rimelig i forhold til deg som registrert. Dette betyr at behandlingen ikke må medføre urimelig belastning for din selvråderett eller integritet, at hensynene til de ulike involverte partene må være balansert, og at registreringen av opplysninger må være i forhold til formålet. Man skal alltid velge det alternativet som er minst personverninngripende når man har valget mellom to ulike måter å behandle personopplysninger på.

Personopplysninger skal ikke utleveres til andre uten at det foreligger samtykke eller annet rettslig grunnlag for utlevering.

Personopplysninger skal kun innhentes , lagres og behandles i den grad det er nødvendig for formålet. Har man strengt tatt ikke behov for å registrere personopplysningene , skal man heller ikke gjøre det. Overskuddsinformasjon skal unngås.

Det skal tas hensyn til at enkeltindiver har behov for å kunne legge fortiden bak seg og begynne med blanke ark. Derfor skal all innsamlet data som ikke lenger er nødvendig slettes eller anonymiseres.

Som registrert har du rett til å få innsyn i de opplysninger som er registrert om deg. Du skal også gis rett til å få disse slettet eller redigert dersom disse er feilaktige eller misvisende.
Copyright © 2017 Slottskjelleren.com

vibrator.no sex-stillinger.no flrtxxx.no noveller.no erotikknett.no paradise.no g-punktet.no